Przejdź do treści

Joga: Jarzma, Węże i Bogowie

  • przez

Autor: Marcia Montenegro

Joga w Indiach jest nauczana i praktykowana w wielu formach, ponieważ istnieją różne formy jogi. W naszym kraju [USA – przyp. tłum.] najczęściej spotykamy się z hatha jogą, fizyczną formą jogi, która jest promowana jako ćwiczenie zdrowotne, sposób na redukcję stresu i sposób na wygimnastykowanie ciała. Jest nauczana w ośrodkach Związku Młodzieży Chrześcijańskiej, domach kultury, kościołach, szkołach i na szpitalnych lekcjach zdrowia. Często włączane w to są techniki oddechowe i relaksacyjne. Jeśli nauczyciel nie wspomina o żadnych ideach religijnych lub duchowych, uczniowie akceptują jogę wyłącznie na poziomie fizycznym. Ale czym tak naprawdę jest joga?

Cel Jogi

Słowo joga wywodzi się z luźnego tłumaczenia sanskryckiego terminu oznaczającego jarzmo lub zjednoczenie. Celem wszystkich typów jogi jest zjednoczenie z ostateczną rzeczywistością, zwykle postrzeganą jako odległy hinduski bóg, bezosobowy bóg lub boska siła, poprzez urzeczywistnienie boskiego ja czy też boskiej jaźni (często nazywanej „samorealizacją”). Hinduizm, którego integralną częścią jest joga, naucza, że naszą wrodzoną naturą jest bóg, którego można urzeczywistnić poprzez trening i zmianę kierunku skupienia umysłu (który jest postrzegany jako przyczyna naszej niewoli). ¹Różne typy jogi przeznaczone do osiągnięcia tego celu obejmują: bhakti jogę, która uczy oddania się guru lub bogu; joga karma, która podkreśla właściwe działanie; radża joga, która uczy dyscypliny bezchwiejnego skupiania świadomości na jednym punkcie; i inne. Hatha joga opierała się na „pozycjach sprzyjających medytacji i kontrolowaniu oddechu do pochłaniającej medytacji”². W rzeczywistości wierzono się, że można pokonać niższe ja i być bardziej boskim niż bóg. ¹

Zaprzęgać Się w Jarzmo Boskości

O hatha jodze można myśleć jako o sposobie osiągnięcia zjednoczenia poprzez rozwinięcie kontroli nad ciałem fizycznym.³ Hatha joga używa różnych pozycji zwanych asanami. Wiele asan opiera się na pozycjach, które oddają cześć hinduskim bóstwom, manifestującym się w postaciach takich jak słońce, tygrys, drzewo, wąż itp. Asany zostały tak zaprojektowane, aby pomóc w medytacji i wzmocnić ciało do forsownych ćwiczeń umysłowych¹ prowadząc do urzeczywistnienia prawdziwej boskiej jaźni i ostatecznie do samadhi, zjednoczenia z boskością. ¹΄³

Joga w USA

Według B. K. S. Iyengara, twórcy najpopularniejszej formy hatha jogi w Stanach Zjednoczonych, joga jest ?środkiem, dzięki któremu dusza ludzka może być całkowicie zjednoczona z Najwyższym Duchem przenikającym wszechświat i w ten sposób osiągnąć wyzwolenie.” ⁴ Inny wczesny pionier hatha jogi, Richard Hittleman, który miał program telewizyjny na temat jogi, stwierdził, że kiedy uczniowie jogi ćwiczyli pozycje fizyczne, ostatecznie przygotowywali się do zbadania duchowego komponentu, który jest „całą esencją tematu”⁴. Prawdopodobnie bardziej niż ktokolwiek inny Iyengar i Hittleman są odpowiedzialni za sposób, w jaki joga jest obecnie nauczana w Stanach Zjednoczonych i za jej popularność. Opierając się na ich własnych stwierdzeniach i przekonaniach, można zauważyć, że jako pierwsi zaprzeczyliby, że można oddzielić jogę od jej hinduskiego źródła.

Boski Oddech, Prana

Techniki oddychania, pranajama, nauczane wraz z jogą, nie są oparte na prawach fizycznych, ale na duchowej idei prany. Prana jest w hinduizmie boskim tchnieniem życia, rozprzestrzenionym w całym wszechświecie. Jest to kosmiczny oddech, dzięki któremu człowiek zostaje rozstrojony, ponadto pranajamie, podobnie jak asanom, towarzyszą pewne zjawiska psychomentalne.¹ Uważa się, że poprzez stosowanie pranajamy wzmacnia się przepływ siły życiowej.³ Kontrola oddechu i ćwiczenia oddechowe często wywołują u praktykującego lekki trans.

Czy Joga To Dobry Wybór?

Czy więc można odrzucić duchowe nauki jogi, ale ćwiczyć fizyczne ruchy i pozycje? Jak Swami Sivenanda Radha, inny znany nauczyciel jogi, powiedział w książce Hatha Yoga: „Asany to praktyka oddania… każda asana tworzy pewien stan umysłu… aby przybliżyć osobę poszukującą do Wyższego Ja.” Melton stwierdza, że niezwykły wzrost hinduizmu w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku należy w dużej mierze przypisać rozprzestrzenianiu się hatha jogi w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych tegoż stulecia oraz że zajęcia jogi były oferowane przez grupy hinduskie na Zachodzie w celu zbierania pieniędzy i rekrutacji potencjalnych członków. Istnieją inne możliwości ćwiczeń lub kształtowania sylwetki; joga nie jest jedyną dostępną metodą.

Wyzwolenie Czy Więcej Niewoli?

Wszystkie formy jogi, w tym hatha joga, wynikają z przekonania, że człowiek może uciec od swojej niższej lub złudnej jaźni i doświadczyć wyzwolenia, łącząc się z boskością. Ale czy ten związek, jeśli to możliwe, jest naprawdę wyzwoleniem? Kim lub czym jest bóg jogi? Czy zatarcie twojej tożsamości w bezosobową energię jest naprawdę wyzwoleniem? Czy techniki takie jak joga, medytacja i kontrola oddechu naprawdę cię wyzwalają, czy jest to tylko kolejny zestaw dyscyplin, których należy przestrzegać, aby być zajętym, abyś mógł myśleć, że coś robisz?

Inny Rodzaj Jarzma

Czy to możliwe, że wyzwolenie odbywa się przez osobę, a nie przez system? Dawno temu Bóg-człowiek Jezus powiedział: „Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu” (Ewangelia św. Jana 4:14). Jezus też miał coś do powiedzenia na temat jarzma, że nie jest to zjednoczenie z bezosobową siłą, ale spoczynek w Chrystusie poprzez zaufanie do Niego jako Syna Bożego „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.” (Ewangelia św. Mateusza 11:28-30). Ten werset pokazuje nam, że możemy nałożyć nasze ciężary na Chrystusa z powodu tego, co On uczynił na krzyżu, zamiast bez końca pracować na ścieżce jogi, która prowadzi tylko do większej niewoli.

Przypisy:

  1. The Essence of Yoga, Georg Feuerstein, Jeanine Miller
  2. World Religions, Geoffrey Parrinder
  3. New Age Encyclopedia, J. Gordon Melton
  4. Yoga Journal, Maj/Czerwiec 1993)

Artykuł ten został przetłumaczony z języka angielskiego ze strony CANA ? Christian Answers for the New Age. Link do oryginalnego artykułu http://christiananswersforthenewage.org/Articles_Yoga.html

Marcia Montenegro prowadzi misję, której celem jest edukowanie chrześcijan w tematach związanych z Nową Erą/okultyzmem, aby mogli docierać oni do osób uwikłanych w te praktyki z miłością i prawdą Jezusa Chrystusa.

Przeczytaj jej historię tutaj.