Przejdź do treści

Księga Samuela

Omówienie 2 Księgi Samuela (BibleProject)

  • przez

Omówienie 2 Księgi Samuela – film wyprodukowany przez BibleProject

Panowanie Dawida naznaczone jest niesamowitym sukcesem, straszliwą porażką i Bożą obietnicą.

2 Księga Samuela nadal ukazuje nam zaletę pokory, niszczycielską dumę i wierność Bożej obietnicy. Widzimy sukcesy i porażki Dawida oraz obietnicę Bożą dotyczącą przyszłego króla zarówno na początku jak i na końcu historii.

Powstanie i upadek Dawida

Po śmierci Saula Dawid jednoczy dwanaście plemion jako ich król. W swojej nowej stolicy, Jerozolimie, Dawid pragnie zbudować Bogu dom. Zamiast tego Bóg obiecuje zbudować Dawidowi wieczny dom za pośrednictwem króla ze jego linii. Jest to kluczowy moment w 2 Księdze Samuela i Pismach Hebrajskich wskazujący nam mesjańskiego króla, który ma przyjść, aby wypełnić obietnicę daną Dawidowi i Abrahamowi, by błogosławić wszystkie narody.

Jednak wkrótce odkrywamy, że to nie Dawid jest tym królem. Po spektakularnej porażce królestwo powoli się rozpada. Ostatnie rozdziały 2 Księgi Samuela podkreślają momenty słabości Dawida, ukazując jego własną porażkę podobną do porażki Saula, a jednocześnie obiecując innego króla, który przyjdzie wypełnić dobre cele Boże.

Dowiedz się więcej »Omówienie 2 Księgi Samuela (BibleProject)