Przejdź do treści

Omówienie Księgi Daniela (BibleProject)

  • przez
Omówienie Księgi Daniela – film wyprodukowany przez BibleProject

Prorocze wizje Daniela dają nadzieję, że Bóg sprowadzi wszystkie narody pod swoje panowanie. 

Wizje Daniela pełne są apokaliptycznych obrazów, dających nadzieję Izraelitom żyjącym na wygnaniu pod panowaniem babilońskim. Daniel pozostaje wierny Bogu Izraela, jednocześnie zachowując wpływy w otaczającej go kulturze Babilonu. Jego wizje oferują wskazówki dotyczące wierności i nadzieję na przyszłość, w której złe serca i władcy pewnego dnia znajdą się pod władzą jedynego prawdziwego Boga. 

Wizje Daniela przedstawiają nam również „Syna Człowieczego”, postać Mesjasza, który przybędzie, aby przywrócić Izrael ich Bogu i założyć nową Jerozolimę. W całej Ewangelii Jezus używa tego tytułu w odniesieniu do siebie, aktywując prorocze hiperłącza Pism Hebrajskich i wskazując na swoją tożsamość jako długo oczekiwanego Mesjasza Żydów. 

Nadzieja na Wygnaniu  

Jak wygląda bycie wiernym podczas wygnania? Księga Daniela oferuje zaskakującą i trafną odpowiedź. To niesamowite dzieło literatury apokaliptycznej oferuje wgląd w Boży plan przywrócenia swojego ludu i pozostania mu wiernym bez względu na okoliczności. 

Opis wideo został przetłumaczony z języka angielskiego, oryginalny tekst opisu dostępny jest pod linkiem: https://bibleproject.com/explore/video/daniel/  

  

BibleProject to niekomercyjne studio animacji zajmujące się produkcją krótkich, w pełni animowanych filmów, dzięki którym treść Biblii może być dostępna dla wszystkich, wszędzie. Tworzone filmy, podcasty i inne materiały są rozpowszechniane za darmo, by pomóc ludziom poznawać historię biblijną w nowy sposób. 

Polska część strony internetowej BibleProject jest dostępna pod linkiem:https://bibleproject.com/polish/ 

Zachęcamy również do subskrypcji polskiego kanału BibleProject na YouTube: https://www.youtube.com/c/BibleProjectPolski