Przejdź do treści

Księga Ezechiela

Omówienie Księgi Ezechiela (BibleProject)

  • przez
Omówienie Księgi Ezechiela cz. 1 – film wyprodukowany przez BibleProject

Będąc jednym z wygnańców w Babilonie Ezechiel pokazuje, że Izrael zasłużył na to wygnanie, a także, że Boża sprawiedliwość stwarza nadzieję na przyszłość.

Księga Ezechiela może wydawać się niejasna i zagmatwana dla niektórych czytelników, ale przy uważnej obserwacji zawiera kluczowe szczegóły, o których Bóg chce, abyśmy wiedzieli. Wiele boskich wizji, którymi dzieli się Ezechiel, ma związek z Bożymi planami odbudowy obecnego świata i przywrócenia Jego ludu do naszych dawnych dni w ogrodzie Eden.

Bóg udaje się na wygnanie razem z Izraelem

Dzięki Ezechielowi dowiadujemy się, że sprawy duchowe są tak samo ważne jak fizyczne, jeśli nie ważniejsze, biorąc pod uwagę tymczasowość warunków fizycznych. Otrzymujemy także przebłysk chwały Bożej, która objawia się w Jego obecności, gdy jedzie On na niebiańskim rydwanie.

Obecność Boga objawiona Ezechielowi w Babilonie również pokazuje, że świętość nie ma nic wspólnego z położeniem geograficznym, ale raczej ze stanem ludzkich serc. Boga porusza wierność ludzi takich jak Ezechiel, który zostaje Jego kapłanem nie ze względu na status, ale z powodu wiary w Boga bez względu na okoliczności występujące w ciemnej krainie. Jego przykład jest wzorem dla wierzących na całym świecie.

Omówienie Księgi Ezechiela cz. 2 – film wyprodukowany przez BibleProject
Czytaj dalej »Omówienie Księgi Ezechiela (BibleProject)