Przejdź do treści

Księga Izajasza

Omówienie Księgi Izajasza (BibleProject)

  • przez
Omówienie Księgi Izajasza cz.1 – film wyprodukowany przez BibleProject

Izajasz zapowiada, że sąd Boży oczyści Izrael i przygotuje jego lud na nadchodzącego mesjańskiego króla i nową Jerozolimę.

Podobnie jak Eliasz, Jeremiasz i inni prorocy, Izajasz został powołany przez Boga do dostarczenia Bożego orędzia Izraelowi dla jego dobra. Ale wraz z ostrzeżeniami przed grzechem Izraela i buntowniczym postępowaniem pojawiło się nowe głębokie przesłanie nadziei, która będzie trwać przez wieki po odejściu Izajasza.

Izajasz daje nadzieję

Ta nadzieja zostanie wcielona w Sługę Boga znanego jako „Immanuel”, który pewnego dnia ustanowi na ziemi nowy Izrael i Królestwo Boże. Co niezwykłe, Jezus robi to dokładnie za Swojego życia, wypełniając ponad 300 proroctw w Piśmie Świętym, które zawierają zawiłe szczegóły Jego śmierci i zmartwychwstania, również przepowiedziane w rozdziałach od 50 do 53 Izajasza.

Przez całą próbę czasu słowa Izajasza dodały otuchy tysiącom ludzi, którzy cierpieli z powodu znoju w tym życiu, czekając na przyjście Mesjasza w Jego pierwszym i drugim pojawieniu się, na które wszyscy czekają.

Omówienie Księgi Izajasza cz.2 – film wyprodukowany przez BibleProject
Czytaj dalej »Omówienie Księgi Izajasza (BibleProject)