Przejdź do treści

Ponadnaturalna Rzeczywistość

  • przez
supernatural

„Ponadnaturalna Rzeczywistość – co Biblia mówi o świecie niewidzialnym i dlatego jest to ważne” Michael S. Heiser

W książce „Ponadnaturalna Rzeczywistość” dr Heiser prezentuje piętnaście lat swoich badań nad tym, co tak naprawdę Biblia mówi o ponadnaturalnej rzeczywistości, pomijając religijne tradycje i założenia teologiczne.

„Nie należy chronić ludzi przed Biblią” mówi dr Heiser „Jednakże założenia i systemy teologiczne właśnie to robią, wyjaśniając trudne lub kłopotliwe fragmenty Pisma Świętego, ponieważ ich dosłowne znaczenie nie pasuje do naszych uporządkowanych systemów.”

Kim byli synowie Boga? Kim byli olbrzymi? Na jakiej pozycji w ponadnaturalnej hierarchii znajdują się anioły? Dlaczego Bóg uznał za konieczne aby Izraelici unicestwili ludność całych miast ? mężczyzn, kobiety i dzieci? Jaki związek ma Jezus z resztą ponadnaturalnego świata? Michael Heiser podejmuje te i wiele innych pytań w swoich książkach „Ponadnaturalna rzeczywistość” i „The Unseen Realm” („Niewidzialna rzeczywistość” – książka jeszcze nie przetłumaczona na język polski).

W obu książkach dr Heiser rzuca światło na świat nadprzyrodzony – nie nowe światło, ale raczej to samo światło, w którym widzieliby ten świat pierwotni, starożytni czytelnicy i autorzy Pisma Świętego.

Po przeczytaniu „Ponadnaturalnej rzeczywistości” nie będziesz w stanie ponownie czytać Biblii w ten sam sposób jak do tej pory.

„Ponadnaturalna rzeczywistość” przedstawia właśnie takie podejście do czytania i rozumienia Pisma Świętego. „The Unseen Realm” obejmuje ten sam materiał, ale w głębszy, bardziej złożony i wysoce udokumentowany sposób dla pastorów, seminarzystów lub poważniejszych badaczy Biblii.

Książka „Ponadnaturalna rzeczywistość” w języku polskim jest dostępna bezpłatnie w formie elektronicznej oraz audio na stronie dr Heisera Miqlat.org http://www.miqlat.org/translations-of-supernatural.htm