Przejdź do treści

Porwania Przez Obcych

  • przez
obcy

Autor: Michael S. Heiser

Z serii: „FringePop321 – Dr Heiser bada mity alternatywne”

Może to zabrzmieć absurdalnie, ale miliony ludzi w samych tylko Stanach Zjednoczonych twierdzą, że zostały porwane przez istoty pozaziemskie. Typowe zeznania rzekomo uprowadzonych opisują, w jaki sposób są one zabierane z łóżek, domów, samochodów i innych miejsc oraz transportowane do statku kosmicznego obsługiwanego przez małych szarych kosmitów o ogromnych czarnych, skośnych oczach. Wspomnienia z porwań obejmują niemożność poruszania się, słyszenie brzęczących dźwięków, odczucia elektryczne i trudności w oddychaniu z powodu ucisku na klatkę piersiową. Na pokładzie UFO i wciąż unieruchomieni, uprowadzeni poddawani są eksperymentom o brutalnym, seksualnym charakterze. Mówi się, że plemniki są często pobierane od mężczyzn, a kobietom pokazywane są dzieci – hybrydy kosmitów i ludzi, które zostały wyprodukowane z ofiar płci żeńskiej. Zdarza się, że uprowadzonym mówi się, iż są wyjątkowi – specjalnie wybrani, aby ocalić gatunek ludzki dzięki eksperymentom i hybrydyzacji przez co napędzając ewolucję ludzkości.

Uprowadzeni regularnie zgłaszają „lukę w czasie” – nie są w stanie wyjaśnić czasu, który upłynął, podczas którego – jak się później dowiadują – nastąpiło uprowadzenie. Luka w czasie może wynosić od kilku godzin do kilku dni. Prawie wszyscy uprowadzeni nie mają świadomych wspomnień ze swojego doświadczenia. Wspomnienia z tego doświadczenia muszą zostać odzyskane poprzez hipnozę. Wiele z nich przechodzi naturalną traumę i opisuje swoje doświadczenia jako powtarzające się przez całe życie, a nawet przez pokolenia rodziny. Jednak niektórzy (na podstawie wiadomości przekazanych im przez kosmitów) są transformowani w wyniku tego doświadczenia. Ich porwanie staje się duchowym przebudzeniem.

Badania akademickie wykazały, że „miliony” wymienione powyżej nie są liczbą spekulacyjną. Sondaże dostarczyły danych od 1,5% (Roper, 1991) do prawie 6% (Appelle) ogólnej populacji Stanów Zjednoczonych, która twierdzi, że miała doświadczenie uprowadzenia przez kosmitów. W ujęciu współczesnym to prawie 5 milionów ludzi.

Co się dzieje? Czy naprawdę niewinni ludzie są porywani przez kosmitów? Czy jest jakieś inne wyjaśnienie?

Porwania Przez Obcych: Proponowane Wyjaśnienia

Demonizacja

Zaproponowano szereg sugestii wyjaśniających zjawisko porwań przez kosmitów. Wśród chrześcijan najbardziej rozpowszechniona jest demonizacja – czyli, to że „uprowadzeni” są atakowani przez demony. Skojarzenie tego zjawiska z demonami nie jest trudne do uchwycenia, biorąc pod uwagę molestowania seksualne zgłaszane przez uprowadzonych i nieziemskie wiadomości, z których większość jest antychrześcijańska (Alnor). Kiedy temu, co w istocie jest gwałtem, towarzyszą twierdzenia rzekomych kosmitów: że to oni stworzyli ludzkie życie, że Jezus był obcą hybrydą, a ludzie muszą przewyższyć ludzkość, aby stać się bogami – nietrudno zrozumieć, dlaczego demonizacja jest domyślnym wyjaśnieniem wśród ludzi wiary.

Hipoteza demonizacji była częściowo poruszona przez nieoczekiwane źródła. Kilku niechrześcijańskich pisarzy cieszących się dobrą opinią w społeczności UFO (Jacques Vallee, John Keel) pisało o podobieństwach między opisami porwań obcych a średniowiecznymi opisami demonizacji. W 1992 roku w kampusie MIT (Instytutu Technologii stanu Massachusetts) odbyła się konferencja na temat zjawiska uprowadzeń przez kosmitów. W jednym z wielu przedstawionych artykułów odnotowano wysoką korelację między zeznaniami uprowadzonych przez obcych a zeznaniami ofiar satanistycznych rytuałów.

Wreszcie hipoteza demonizacji jest wspierana przez pracę Grupy Badawczej CE4, na czele której stoi Joe Jordan. CE4 udokumentowało ponad 100 przypadków, w których uprowadzeni zostali uwolnieni z doświadczenia uprowadzenia w momencie, gdy miało to miejsce, lub że szablon regularnych uprowadzeń został zatrzymany poprzez modlitwy do Jezusa o uwolnienie.

Paraliż senny i folklor „Starej wiedźmy

Inni badacze, zwykle specjaliści z zakresu psychologii i psychiatrii, oferują inne wyjaśnienie zjawiska porwań przez kosmitów: paraliż senny.

Paraliż senny to znany, udokumentowany stan, który został potwierdzony w warunkach laboratoryjnych. Mówiąc najprościej, paraliż senny występuje wtedy, gdy ktoś świadomie budzi się ze snu w nocy, ale jego ciało jest całkowicie unieruchomione. Zjawiska tego doświadczają miliony ludzi, dużo więcej niż liczba doświadczeń uprowadzeń przez kosmitów. Aspekty doświadczenia opisanego przez osoby, które doświadczyły paraliżu sennego, pokrywają się w znacznym stopniu z doświadczeniami uprowadzenia przez kosmitów, w tym (Cox):

– Lewitacja – uczucie opuszczania pomieszczenia

– Widzenie istot w tym samym pokoju (halucynacje)

– Czucie istot wspinających się na łóżko lub klatkę piersiową

– Duszność; nacisk na klatkę piersiową

– Słyszenie głosów

– Uczucie dotyku, sondowania ciał

Przyczynę paraliżu sennego odkryto i odtworzono w kontrolowanych warunkach. Według badań opublikowanych w Journal of Neuroscience, paraliż senny występuje, gdy szkieletowy układ ruchowy jest zmuszony do stanu paraliżu podczas snu REM. Katalizatory tej sytuacji – glicyna i inny neuroprzekaźnik, kwas gamma-aminomasłowy (GABA) – są jednocześnie potrzebne do wywołania atonii mięśniowej w fazie REM. Dokładnie, co wyzwala reakcję neuro-chemiczną, jest przedmiotem dyskusji (Chase, Soja, Morales).

Badacze zauważyli, że paraliż senny jest często obecny w doniesieniach o innych halucynacyjnych bytach znanych z folkloru, takich jak „stara wiedźma”. Zamiast kosmitów odwiedzających sparaliżowaną ofiarę, w pokoju widziana jest stara kobieta o rysach zdradzających wrogość lub złowrogi zamiar, która stoi w pobliżu lub siedzi na ofierze.

Eksperymenty na ludziach i wspomnienia z ekranu

Mniej dziwaczna – ale nie mniej złowroga – jest sugestia, że inni ludzie stoją za znęcaniem się na „uprowadzonych przez obcych”. Niektórzy badacze (w tym przynajmniej jedna dobrze znana społeczności UFO, która wcześniej uważała, że winne są istoty pozaziemskie) zaproponowali, że uprowadzenia przez kosmitów są wspomnieniami ekranowymi wpajanymi ludziom przez porywaczy.

Leah Haley jest prawdopodobnie najbardziej znaną badaczką, która przedstawiła ten pogląd. Haley wcześniej była zaangażowana w uprowadzenia przez kosmitów w wyniku osobistego „uprowadzenia i spotkania” z istotami pozaziemskimi. Dzięki dokładnym badaniom oraz analizie własnego przypadku, Haley doszła do wniosku, że została porwana przez personel wojskowy i otrzymała ekranową pamięć spotkania z obcymi w celach eksperymentalnych – wszystko wbrew jej woli (Haley).

Argument, że to ludzie popełniają to, co zasadniczo jest wymuszonymi doświadczeniami halucynacyjnymi lub praniem mózgu, potwierdza długa historia takich eksperymentów w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Najbardziej haniebnym i oficjalnie udokumentowanym przypadkiem jest projekt MK-ULTRA, który sam w sobie miał wiele podprogramów opłaconych przez CIA i inne agencje rządowe. MK-ULTRA został zdemaskowany w latach siedemdziesiątych i stał się przedmiotem przesłuchań Kongresu. Powodem części badań MK-ULTRA było rozmyślne traumatyzowanie osób z zamiarem dysocjacji ich umysłu w celu programowania umysłowego. W swojej książce The Greys Have Been Framed, a także na swoim osobistym blogu, Jack Brewer udokumentował znacząco zachodzące na siebie projekty kontroli umysłu ze zjawiskami porwań przez kosmitów. Badania wykazały również zbieżność między traumatyzacją dysocjacyjną a traumatyzacją „uprowadzonego przez kosmitów”.

Ta teoria nie dowodzi, że wszystkie porwania można wyjaśnić w ten sposób, ale niektóre tak. Inne, jak głosi teoria, są wynikiem eksponowania tematu w mediach, które pasywnie zaszczepiają takie idee w umysłach ludzi, a ci następnie analizują pewne swoje doświadczenia, które są podobne do scenariuszy uprowadzeń jako uprowadzenia przez kosmitów. Książka Brewera dokładnie dokumentuje również niepowodzenia hipnozy (np. w postępowaniach sądowych i sprawach karnych) w odzyskaniu wiarygodnych wspomnień oraz to, jak brak wiedzy na temat hipnozy – niestety powszechny w badaniach nad porwaniami – prowadzi do manipulacji pacjentami i błędnych wyników.

Porwania Przez Obcych: Najprawdopodobniejsze Wyjaśnienia

Obecny stan badań zdecydowanie sugeruje, że paraliż senny jest najlepszym wyjaśnieniem dla doświadczeń uprowadzeń przez kosmitów. Demonizacja i eksperymenty na ludziach są możliwe, ale stanowią mniejszą wagę. Dopóki nie ma rzeczywistych dowodów naukowych na istnienie inteligentnego obcego życia, jeden nieznany fakt (życie pozaziemskie) nie może być użyty jako wyjaśnienie dla innego nieznanego faktu (doświadczenia uprowadzeń). To byłoby rażącej jakości okrężne rozumowanie.

Źródła:

Stuart Appelle, „The Abduction Experience: A Critical Evaluation of Theory and Evidence,” Journal of UFO Studies, n.s. 6 (1995/96) 29?78

Loftus, Elizabeth. „Memory distortion and false memory creation,” The Bulletin of the American Academy of Psychiatry and Law 24.3 (February 1996): 281-295

Robert A. Baker, „The aliens among us: Hypnotic regression revisited,” in The Hundredth Monkey and Other Paradigms of the Paranormal: A Skeptical Inquirer Collection (Ed. Kendrick Frazier. Buffalo, NY: Prometheus Books, 1991): 54-69

Stephen J. Ceci and Elizabeth F. Loftus, „”Memory work: A royal road to false memories” Applied Cognitive Psychology 8.4 (1994): 351-364

Susan A. Clancy, Richard J. McNally, Daniel L. Schacter, Mark F. Lenzenweger, Robert K. Pitman, „Memory distortion in people reporting abduction by aliens,” Journal of Abnormal Psychology 111.3 (2002): 455

Regina Patrick, „The Neurochemistry of Sleep Paralysis”, American Association of Sleep Technologists 22:4 (2013): 12-14

Jack Brewer, The Greys Have Been Framed: Exploitation in the UFO Community (CreateSpace, 2015)

Leah Haley, Unlocking Alien Closets: Abductions, Mind Control, and Spirituality (Greenleaf Publications, 2003)

M. H. Chase, P. J. Soja, F. R. Morales, „Evidence that glycine mediates the postsynaptic potentials that inhibit lumbar motoneurons during the atonia of active sleep”, The Journal of Neuroscience 9:3 (1989):743-751

J . A . Cheyne, „Situational factors affecting sleep paralysis and associated hallucinations: position and timing effects”, Journal of Sleep Research 11 (2002): 169?177

Susan Marie Powers, „Dissociation in alleged extraterrestrial abductees,” in Dissociation: Progress in the dissociative disorders (1994)

Susan Marie Powers, „Alien abduction narratives,” in Broken images, broken selves: Dissociative narratives in clinical practice (1997): 199-215

Artykuł ten został przetłumaczony z języka angielskiego ze strony FringePop321. Link do oryginalnego artykułu https://fringepop321.com/alien-abduction.htm

FringePop321

To, co wiesz, może nie być takie, jak ci się wydaje! Czy po prostu zaprzeczasz wszystkiemu co jest dziwne i odmawiasz słuchania udokumentowanych przykładów prawdy? A może wierzysz w każdą dziwną rzecz, którą usłyszysz bez dochodzenia czy jest prawdziwa? Dołącz do doktora Michaela S. Heisera i naucz się właściwie myśleć o wszystkich kwestiach alternatywnych. Prawda jest tutaj!

Dr Michael S. Heiser jest amerykańskim teologiem, autorem wielu książek m.in. The Unseen Realm (2015), Supernatural (2015, której polskie tłumaczenie dostępne jest na stronie miqlat.org), Angels (2018), Demons (2020) oraz dyrektorem szkoły Awakening School of Theology and Ministry na Florydzie. Więcej informacji na temat pracy Dr Heisera: https://drmsh.com/